Denna hemsida, www.berkeleyshirts.com, drivs av Sportmanship AB, org. nr. 556251–9305 (”Sportmanship, vi, oss”). Vi värnar om din integritet och strävar därför alltid efter att skydda dina personuppgifter på lämpligt sätt och att följa tillämplig datorskydds- och personuppgiftslagstiftning.

I relation till dig som potentiell eller nuvarande kund har Sportmanship yttersta ansvar för din information och vi skulle därför vilja presentera vår integritetspolicy där vi specificerar och beskriver hur vi hanterar och sparar personuppgifter och information. Det är viktigt att du läst och förstått policyn innan du handlar från www.berkeleyshirts.com eller på annat sätt kommer i kontakt med oss.

Vissa delar av www.berkeleyshirts.com innehåller länkar till andra hemsidor. Dessa hemsidor har egna integritetspolicys och Sportmanship är inte på något sätt ansvarig för deras processer och rutiner med avseende på hantering av personuppgifter. När du besöker dessa sidor bör du som användare granska respektive hemsidas integritetspolicy i syfte att förstå hur personuppgifter behandlas och sparas.  

VILKA PERSONUPPGIFTER HANTERAR VI OCH NÄR SAMLAS DE IN?

Sportmanship hanterar och sparar olika typer av information beroende på vilken typ av internation vi haft med respektive motpart, och denne motparts specifika surfmönster. Informationen inhämtas genom så kallades pixlar som planteras ut i koden på hemsidan och genom information som delats av användaren vid interaktion direkt med Sportmanship och/eller via www.berkeleyshirts.com

Personuppgifter och data som vi samlar in från e-mailprenumeranter:

 • E-mailadress
 • IP-adress och information angående beteende på hemsidan
 • För- och efternamn

Personuppgifter och data som vi samlar in från kunder och personer som påbörjar en beställning:

 • E-mailadress
 • IP-adress och information angående beteende på hemsidan
 • För- och efternamn
 • Adress
 • Telefonnummer
 • Orderinformation

Personuppgifter och data som vi samlar in från användare som kontaktar oss genom vår kundtjänst. 

 • E-mailadress
 • För- och efternamn
 • Uppgifter som delgivits av användaren i syfte att lösa ett kundtjänstärende

AV VILKEN ANLEDNING HANTERAR OCH SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Personuppgifter samlas in i följande syfte:

 • För att hantera och fullfölja beställningar som läggs på www.berkeleyshirts.com.
 • För att bistå med hjälp om det uppstår problem med vår hemsida, våra tjänster eller produkter.
 • För att förbättra nuvarande produktutbud, hemsida och tjänster.
 • För att förbättra utvecklingen av nya produkter, tjänster och webbapplikationer.
 • För att analysera kundbeteenden och för att kommunicera uppdateringar och marknadsmaterial.
 • För att förebygga bedrägeri.
 • För att följa tillämpliga förpliktelser, lagar och förordningar.

VI HANTERAR OCH SPARAR DINA PERSONUPPGIFTER MED FÖLJANDE JURIDISKT STÖD:

 • För att fullfölja och hantera beställningar som lagts på www.berkeleyshirts.com eller i direkt kontakt med Sportmanship.
 • För att vidta förberedande åtgärdar innan ingående av juridiskt kontrakt.
 • För att tillgodose intresset från kunder, besökare och andra parter som visas intresse för våra produkter och/eller tjänster. Detta kan inkludera, men är inte begränsat till, personlig marknadsföring och skräddarsydd kommunikation baserad på analys av användarbeteende.
 • För att tillgodose Sportmanships legitima intressen. Detta kan inkludera, men är inte begränsat till, kundanalys, segmentering, feedback och spårning av webbplatsbeteende. Uppgifterna samlas in för att möjliggöra kontinuerlig förbättring av produkter och/eller tjänster.
 • För att följa juridiska förpliktelser med avseende på finansiell lagstiftning kring bokföring och moms.

Vi sparar ingen känsligt data som exempelvis finansiell information eller religiös tillhörighet. 

TILL VEM/VILKA SKICKAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

I enlighet med denna integritetspolicy kan dina personuppgifter överföras till tredje part. Informationen kommer att delas med bland annat följande parter:

 • Logistikpartners: Fraktinformation i syfte att fullfölja beställningar.
 • Marknadsföringspartners: Användarspecifik information i syfte att möjliggöra marknadsföring på plattformar som exempelvis Facebook Business Manager. Informationen delas i syfte att profilera användare för att antingen inkluderas eller exkluderas av marknadsföring.
 • CRM-partners: Personuppgifter som är relevanta i syfte att fullfölja CRM-arbete i applikationer som exempelvis Freshdesk, MailChimp, eller liknande. Detta görs i syfte att tillhanda en fungerande kundtjänst och för att skicka marknadsföring via e-mail.

Den information som delas med tredje part används enbart i syfte att sälja och marknadsföra produkter från Sportmanship.

När det krävs enligt gällande lagstiftning eller på grund av myndighetskrav kan Sportmanship vara tvungna att dela dina personuppgifter med relevanta myndigheter.

Vi delar dina personuppgifter med leverantörer och partners enligt ovan. Detta kan i vissa fall inkludera överföring av nämnda personuppgifter till länder utanför europeiska unionen (EU) och det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EEA). När en överföring av denna typ genomförs säkerställer vi att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt i linje med gällande datorskydds- och personuppgiftslagstiftning. Med det menas att all internationell överföring av personuppgifter görs i enlighet med EU-kommissionens standardiserade avtalsklausuler, och där det är tillämpligt, US Privacy Shield eller motsvarande verifikationsprocess som säkerställer tillräcklig säkerhet. Om du önskar veta mer om internationell överföring och hantering av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på privacy@berkeleyshirts.com.  

KORTBETALNING OCH ANNAN FINANSIELL INFORMATION

Sportmanship sparar ingen finansiell information. Samtliga transaktioner görs genom PCI-certifierade och krypterade betalningssystem som tillhandahålls av Klarna (www.klarna.se) och PayPal (www.paypal.com). 

HUR LÄNGE SPARAR NI INFORMATIONEN?

Sportmanship gör sitt yttersta för att inte spara din information längre än vad som krävs för att uppfylla de behov som angivits i denna integritetspolicy och för att uppgifterna förvaras säkert. Dina personuppgifter kommer att hanteras och sparas i enlighet med följande tidsangivelser:

 • Kunder, leverantörer och återförsäljare: Dina personuppgifter kommer inte att sparas längre än vad som krävs för att fylla de behov som angivits i denna integritetspolicy. Vi sparar dock inga personuppgifter längre än 36 månader från din senaste kontakt med oss, om inte i syfte att följa juridiska förpliktelser.
 • Juridiska förpliktelser: Sportmanship sparar personuppgifter så länge som krävs enligt gällande lagstiftning.

VAD VÄNDER JAG MIG OM JAG VILL KOMMA I KONTAKT MED ER GÄLLANDE MINA JURIDISKA RÄTTIGHETER?

Om du har frågor eller funderingar gällande vår hantering av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på privacy@berkeleyshirts.com

Dina rättigheter som användare och/eller kund med anseende på hantering av personuppgifter vi sparar innefattar att:

 • (i) kräva att dina personuppgifter ändras eller tas bort;
 • (ii) dra tillbaka ditt godkännande;
 • (iii) kräva att hanteringen av dina personuppgifter blir begränsad;
 • (iv) föreslå kommentarer kring hur vi kan förbättra vår hantering av personuppgifter; eller
 • (v) få tillgång till dina personuppgifter i portabelt format.

Förfrågningar angående nyttjande av dessa rättigheter bör inkludera ert namn, adress, telefonnummer och e-mailadress. Sportmanship kommer att svara senast en (1) månad från det att förfrågan inkommit. Om förfrågan berör ändringar eller borttagning av personuppgifter kommer Sportmanship att försäkra sig om att alla krav för detta är mötta, och i så fall ändra eller radera personuppgifter så fort som möjligt.

Om du har klagomål gällande vår hantering av personuppgifter kan du kontakta Datainspektionen (www.datainspektionen.se).

COOKIES

Vi använder cookies på vår hemsida i syfte är förbättra din onlineupplevelse. När du rör dig på hemsidan sparas små datafiler på din dator som i sin tur låter oss spåra din webbplatsaktivitet. Bland annat kan vi hålla koll på dina senaste besök och vilka varor du väljer att lägga i din varukorg. 

Det finns tre olika typer av cookies; sessionscookies, permanenta cookies och tredjepartscookies. Sessionscookies ger oss möjlighet att hålla koll på vad du lägger i varukorgen. Dessa försvinner så fort du lämnar sajten. Permanenta cookies fortsätter att vara operativa även efter det att du lämnat hemsidan och låter oss komma ihåg saker som inloggningsuppgifter och lösenord. Tredjepartscookies används i syfte att samla in olika typer av information med avseende på beteende, demografi, etc. Det är denna typ av cookies som ofta används i marknadsföringssyfte.

Med hjälp av tredjepartscookies använder vi Google Analytics för att spåra webbplatstrafik som exempelvis antalet besökare, vilka sidor som visats, operativsystem, webbläsare, länkklick och sökbeteende. All data som samlas in är aggregerad och anonymiserad vilket gör det omöjligt för oss att identifiera en specifik användare. Utöver Google Analytics kan även andra tredjepartscookies användas genom pixeltaggar eller annan typ av spårningsteknologi för att analysera och studera beteendet hos våra användare i syfte att förbättra hemsidan och upplevelsen av vår marknadsföring.

HUR DU KONTROLLERAR ANVÄNDNINGEN AV COOKIES

Vi har samlat den viktigaste informationen nedan kring hur du kontrollerar användningen av cookies och hur du återkallar ditt godkännande av kommunikation, insamling av cookies samt webbplatsspårning.

Nedan hittar du detaljerade beskrivningar kring hur du aktiverar eller inaktiverar cookies på de mest populära webbläsarna och enheterna:

Email prenumeranter: Återkalla ditt godkännande till mailutskick genom att klicka på ”Update Preferences” längst ner i något av de nyhetsbrevsutskick du fått av oss. Här kan du antingen ändra din mailadress eller avsäga dig all kommunikation från Berkeley Shirts genom att klicka på ”Unsubsribe”. Att göra det kan dock resultera i att du gå miste om viktig information.

Google Analytics Webbplatsspårning: Återkalla ditt godkännande för all webbplatsspårning på vår site och andra genom att följa instruktionerna i denna länk. Om du vill veta mer kring hur din information hanteras och sparas i Google Analytics, vänligen besök denna hemsidan.

ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG TILL DENNA INTEGRITETSPOLICY

Det kan göras tillägg eller ändringar i denna integritetspolicy utan förvarning. Detta sker exempelvis när ny lagstiftning träder i kraft eller när köpvillkoren ändras. Den senaste versionen finns alltid tillgänglig på www.berkeleyshirts.com

Senast uppdaterad: 2020-02-03